Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak adına; kurum içi gelir ve gider dengesini gözeterek, ön mali kontrol ile yapılan iş ve işlemlerin kanun ve ikincil mevzuata uygunluğu ve hesap verilebilirliğini sağlamak, tecrübeli ve uzman personelimiz ile harcama birimlerine danışmanlık hizmeti vermektir.

VİZYON

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına; güncel mevzuatı takip eden ve bilgilendiren, iç kontrol anlayışını tüm birimlere yayan, hesap verilebilirlik anlamında bütün paydaşlarımıza karşı sorumlu ve yol gösterici olan, kurum içi ve kurum dışı işlemleri yerinde, zamanında ve eksiksiz yapan, sürekli gelişme ve sürekli çalışmayı kendine prensip edinen bir harcama birimi olmaktır. 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2014, Cuma