Öğrenci İşlemleri

AKADEMİK İZİNKAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

Akademik Takvim Hazırlık süreci

BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÖLÜM PROGRAM AÇILMASI

BURS SÜRECİ

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

DERS PROGRAMLARININ YAPILMASI SÜRECİ

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARININ VE KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ, DERS MUAFİYET VE İNTİBAKLARININ YAPILMASI SÜRECİ

DOKTORA PROGRAMINDA DANIŞMANIN GÖREVİ İŞ AKI ŞEMASI

DOKTORA PROGRAMINDA SÜRE VE EK SÜRE TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARÇ SÜRECİ

İLİŞİK KESME SÜRECİ

KAYIT YENİLEME SÜRECİ

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ SÜRECİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ VE CİLTLİ TEZLERİN KONTROL EDİLEREK TESLİM ALINMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

MAZERET SINAVLARI SÜRECİ

MEZUNİYET İŞLEMLERİ SÜRECİ

ÖĞRENCİ ALIMI KONTENJAN, İLAN, ÖN KAYIT VE SINAV İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÖĞRENCİ BURSLARI SÜRECİ

Öğrenci Harçları Süreci

Öğrenci Kulübü Kurulma Süreci

Öğrenci Rehberi Hazırlık Süreci

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMLERİ

Öğrenci Yurdu Hizmeti Süreci

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SINAV (YARIYIL İÇİ VE YARIYIL SONU) İŞLEMLERİ İŞ AKŞ ŞEMASI

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINAVLAR, GÖREVLENDİRMELER VE İLAN SÜRECİ

STAJ İŞLEMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA EK SÜRE TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

TEZLİ YÜKSEK LİSANSPROGRAMINDA DANIŞMANIN GÖREVİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARININ VE KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ, DERS MUAFİYET VE İNTİBAKLARININ YAPILMASI SÜRECİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ (lisansüstü) İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAZ OKULU AÇILMASI, AÇILACAK DERSLERİN VE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN BELİRLENMESİ

YAZ OKULU SÜRECİ

Yönetmelik ve Yönerge Hazırlık Süreci

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN SONUÇLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, Çarşamba