Personel İşlemleri

2547 Sayılı Kanun 35 inci madde başka üniversitede araştırma görevlisi iş akış şeması

2547 Sayılı Kanun 35 inci madde üniversitemizde araştırma görevlisi i akış şeması

2547 SAYILI KANUN'UN 39. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

AÇIKTAN VE YENİDEN ATAMA İŞLEMLERİ

ADAY MEMURLARIN ASALET TASDİK İŞLEMLERİ

AKADEMİK PERSONELİN BİLİMSEL AKTİVİTELERE BAŞVURU VE KATILIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Akademik personelin yönetim unvanına sahip iş akışı

DEKAN TEKLİFLERİYLE İLGİLİ İŞLEMLER

DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA İŞLEMLERİ (İDARİ PERSONEL )

DOÇENTLİK SINAVI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Dolu boş Kadro takip iş akış şeması

EMEKLİLİK, İSTİFA VE KURUMDAN NAKLEN AYRILAN PERSONEL İŞLEMLERİ

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

İDARİ PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu -  Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler

Kamu Görevinden Çıkarma Süreci

KURUM DIŞINDAN GELECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS GÖREVLENDİRİLMELERİ

KURUM İÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMLARINDA GİRİŞ SINAVI YAPILMASI

PASAPORT İLE İLGİLİ İŞLEMLER

PERSONEL KADRO CETVELLERİNİN TUTULMASI

PERSONEL KİMLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

PERSONELİN DERECE, KADEME VE KIDEM TERFİ İŞLEMLERİ

PERSONELİN HİZMET BİRLEŞTİRME, EĞİTİM İNTİBAK İŞLEMLERİ

SÖZLEŞME SÜRE UZATIMI

TAZMİNAT VE YAN ÖDEME CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI

TUS – YDUS SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Yıllık izin mazeret ve rapor işlemleri iş akış şeması

Yurtdışı Görev Yolluğu Süreci

Yurtiçi Görev Yolluğu Süreci

Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, Çarşamba